ทัศนศิลป์กับประเพณีและวัฒนธรรมไทย

มาตรฐาน

งานทัศนศิลป์เป็นผลงานทางศิลปะที่สามารถมองเห็นได้   ประกอบด้วย    จิตรกรรม   ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ภาพพิมพ์  เป็นต้น ซึ่งศิลปะข้างต้นส่วนใหญ่มีรูปแบบและเนื้อหาที่สะท้อนเรื่องราวทางสังคมและวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ปัจจุบันภาพสะท้อนในทางวัฒนธรรมของสังคมไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก แต่มีสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมใหม่ๆ เข้ามาแทนที่ อีกทั้งยังบอกเล่าถึงวิถีชีวิตการต่อสู้ของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งอาจมองเห็นรูปแบบทางทัศนศิลป์ในทำนองใหม่ที่สื่อให้เห็นวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้หลายแนวทาง

ความรู้

๑.  ความหมายของประเพณีไทย

๒.  ลักษณะและประเภทงานทัศนศิลป์ที่เกิดจากประเพณี

๓.  ความหมายของวัฒนธรรมไทย

๔.  แหล่งอิทธิพลที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s